Aktualności

Zostań policjantem – terminy przyjęć na rok 2021

Data publikacji 20.01.2021

Chciałbyś zostać jednym z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Prudniku? Masz szansę na zrealizowanie swojej zawodowej przyszłości. Pewność zatrudnienia, stały dochód a także wpływ na osobisty rozwój i ścieżkę kariery zawodowej poprzez szkolenia i edukację, to niewątpliwie atuty tej pracy. Koniecznie zobaczcie przygotowany filmik i przekonajcie się, czy policyjny mundur to coś dla was.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku:

• osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. Kadr i Szkolenia pod nr tel. 47 86 29208 lub po godzinach pracy u dyżurnego jednostki.
• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, ul. Skowrońskiego 39, 48-200 Prudnik.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w roku 2021 na poziomie 5 368 oraz następujące terminy przyjęć:

  • 23 lutego,
  • 20 kwietnia,
  • 13 lipca,
  • 15 września,
  • 3 listopada,
  • 30 grudnia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• korzystający z pełni praw publicznych;

• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uwaga! Dobór do służby w Policji, prowadzony jest z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Więcej na temat doboru do służby znajdziesz tutaj.

Opis filmu: Film promujący służbę w policji. Szczegóły w deskrypcji do filmu.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony