Aktualności

Narada roczna podsumowująca pracę prudnickich policjantów

Data publikacji 08.02.2024

Prudniccy policjanci podsumowali 2023 rok. Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Prudniku nadkom. Rafał Ozimek omówił wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumował stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. W odprawie wzięli udział m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu prudnickiego. Włodarze regionu podziękowali za rok dobrej pracy policjantów i wzorowo układającą się współpracę.

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Prudniku odbyła się narada roczna prudnickiej Policji. W tegorocznej odprawie udział wzięli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala, Starosta Powiatu Prudnickiego Radosław Roszkowski, Wicestarosta Prudnicki Janusz Siano, Skarbnik Powiatu Larysa Zamorska, Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, przedstawiciele związków zawodowych oraz prudniccy policjanci i pracownicy Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku nadkom. Rafał Ozimek przywitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala, która podsumował pracę prudnickich policjantów, podziękował za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Podziękowała również samorządowcom za wsparcie, a także przedstawił inwestycje planowane na bieżący rok.

Podczas odprawy omówione zostały osiągnięte wyniki pracy policjantów, a także najważniejsze programy i inicjatywy realizowane w ubiegłym roku. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podziękowali prudnickim policjantom za ich pracę i poświęcenie podczas codziennej służby, dzięki której społeczeństwo powiatu czuje się bezpiecznie.

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku nadkom. Rafał Ozimek podziękował podległym funkcjonariuszom i pracownikom Policji za dobre wyniki w służbie i pracy, a zaproszonym gościom za wsparcie i dotychczasową współpracę.

Powrót na górę strony