Akcja „Znicz 2019” - zmiany w organizacji ruchu drogowego - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Akcja „Znicz 2019” - zmiany w organizacji ruchu drogowego

Data publikacji 28.10.2019

31 października rozpocznie się ogólnopolska akcja ZNICZ 2019. Na drogach powiatu pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem kierowców oraz osób odwiedzających groby swoich bliskich. Działania funkcjonariuszy skoncentrowane będą na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w rejonie cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

Od 31 października do 2 listopada policjanci na terenie powiatu przeprowadzą akcję „Znicz 2019”. Wspólne działania Policji oraz innych służb będą polegały głównie na zapewnieniu płynnego i bezpiecznego przejazdu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadaniem policjantów będzie również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na prędkość z jakimi poruszają się kierowcy oraz czy dzieci przewożone są zgodnie z przepisami. Policjanci będą informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym.

W okresie od 31 października (czwartek) od godziny 14:00 do 2 listopada (sobota) do godziny 14:00 w następujący sposób zmieni się organizacja ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Prudniku.

Odcinek ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Staszica będzie ulicą o jednym kierunku jazdy. Parkowanie możliwe będzie na tym odcinku: od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową po lewej stronie, jak dotychczas, natomiast po prawej stronie jezdni parkowanie będzie dopuszczone tylko dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Natomiast od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Staszica po lewej stronie jezdni, ukośnie do jej osi dopuszczone będzie parkowanie pozostałych pojazdów. Dwukierunkowa ulica Parkowa stanie się jednokierunkową od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego, w którą będzie można skręcić tylko w lewo. Wszystkie te odcinki zostaną odpowiednio oznakowane. Na miejscu pracować będą także policjanci prudnickiej komendy. W pozostałych miejscowościach naszego powiatu nie będzie żadnych zmian w organizacji ruchu.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy oraz parkowania w miejscach do tego wyznaczonych. Stosowania się do poleceń funkcjonariuszy, znaków i sygnałów drogowych. Przypominamy również o tym, by w zaparkowanych samochodach nie pozostawiać w widocznych miejscach wartościowych przedmiotów, jak również nie zabierać ich ze sobą na cmentarz. Do pieszych apelujemy natomiast o noszenie elementów odblaskowych.

  • Akcja „Znicz 2019” - zmiany w organizacji ruchu drogowego