Doskonalenie umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej - KPP Prudnik - KPP Prudnik

KPP Prudnik

Doskonalenie umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej

Prudniccy policjanci uczestniczyli w warsztatach z doskonalenia umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego trenera Mirosławę Olszewską. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”.

17 października 15 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku uczestniczyło w warsztatach interwencji kryzysowej, prowadzonych przez doświadczonego trenera Mirosławę Olszewską. Celem tych zajęć było doskonalenie kwalifikacji w zakresie interwencji kryzysowych, szczególnie  wobec konieczności  informowania osób o śmierci ich bliskich.

Ponadto omówiono sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz symptomy i sposoby leczenia zespołu stresu pourazowego. Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Policji.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej