Koordynator działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w KPP Prudnik

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na terenie województwa opolskiego

Koordynator, osoby nadzorujące procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu w poszczególnych jednostkach województwa opolskiego.

Koordynato działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w KPP Prudnik: podkom. Katarzyna Żegleń – tel. 774341839.

Baza danych osób nadzorujących/koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe